Στα πλαίσια της συμβουλευτικής που λαμβάνει χώρα στον οργανισμό μας, διοργανώθηκε με επιτυχία σεμινάριο γονέων. Το σεμινάριο είχε αντικείμενο την σχέση γονέα – παιδιού, την διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, άγχους κτλ.

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.