ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Γνωρίζουμε ότι ο κάθε μαθητής μας είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και διαμορφώνουμε τη δουλειά μας, ώστε να ανταποκριθούμε σ’ αυτό!  Η επιπλέον ενίσχυση των μαθητών, δηλαδή η ενίσχυσή τους σε ώρες πέρα από το πρόγραμμά τους, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του φροντιστηρίου μας.

Να υποστηρίξουμε την πεποίθηση των μαθητών ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες μόνοι τους!

Χρειάζεται οι καθηγητές τους να είναι παρόντες όταν λύνουν την άσκησή τους και να μην τους λένε τη λύση αλλά να τους βοηθούν να μην παραιτηθούν, να μάθουν να επιλέγουν την κατάλληλη λύση με βάση τα κάθε φορά δεδομένα τους και να είναι ακριβείς κατά την εφαρμογή των τύπων ή των κανόνων.


Να πετύχουμε οι μαθητές μας να αισθάνονται επαρκέστατοι στο σχολείο.

Θέλουμε οι μαθητές μας να είναι συμμετοχικοί στο σχολείο και να καταχτούν μεγάλους βαθμούς. Φροντίζουμε γι’ αυτό, να είμαστε μπροστά από το σχολείο στην ύλη. Όταν οι μαθητές μας έχουν διαγώνισμα, βρίσκουμε απαραίτητο να τους ενισχύσουμε ειδικά. Αυτό κάνουμε και όταν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιο μαθητή μας να βελτιώσει τη συμμετοχή του στην τάξη του σχολείου.


Να καλύψουμε την οποιαδήποτε δυσκολία των μαθητών μας που δεν αντιμετωπίστηκε κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Επιλέγουμε την επιπλέον ενίσχυση των μαθητών όταν διαπιστώνουμε, μετά το τέλος του μαθήματός μας, ότι κάποιος μαθητής δεν κατάλαβε κάτι απ’ αυτά που διδάξαμε (ακόμα κι αν ο ίδιος δεν το εκφράσει!), όταν χρειάζεται να ξαναεξηγήσουμε κάτι, ή όταν κάποιος νέος μαθητής να ενταχθεί σ’ ένα από τα τμήματά μας.


Να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες που αναδείχτηκαν από τα διαγωνίσματα προσομοίωσης των Πανελληνίων εξετάσεων που διεξάγονται στο πρόγραμμά μας.

Μέσα από προσεκτική καταγραφή των λαθών και κυρίως της προσέγγισης θεωρίας και ασκήσεων πετυχαίνουμε την αναστροφή του λάθους.