ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

            Η Α’ Λυκείου είναι τάξη Γενικής Παιδείας , δηλαδή όλοι οι μαθητές κάνουν όλα τα μαθήματα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 35 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα.

Άλλα βασικά σημεία της Α Λυκείου

 

  • Η προαγωγή στην επόμενη τάξη γίνεται αν ο γενικός μέσος όρος, αλλά και σε κάθε μάθημα ή ομάδα μαθημάτων, είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10.

  • Ο αριθμός των μαθημάτων που θα εξετάζονται οι μαθητές στις προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς να παραμείνει στα 8.

  • Η βασική διαφοροποίηση που προτείνεται είναι ότι στις προαγωγικές εξετάσεις ένα μέρος των θεμάτων θα επιλεγούν από την Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Δηλαδή τα θέματα των τελικών εξετάσεων δεν θα καθορίζονται στο σύνολό τους από τους καθηγητές των σχολείων, αλλά τα μισά θα επιλέγονται, με τυχαίο τρόπο, από μια τράπεζα θεμάτων, που θα καταρτιστεί κεντρικά με ευθύνη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Τα θέματα από την τράπεζα ορίζεται να είναι σε αριθμό τα δύο από τα τέσσερα της εξέτασης. Τα θέματα που θα επιλέγονται από την Τράπεζα θεμάτων θα είναι τα δυσκολότερα, δηλαδή το Β και το Δ θέμα. Επομένως οι απολυτήριες εξετάσεις κάθε τάξης θα έχουν το χαρακτήρα Πανελλήνιων εξετάσεων. Το σχέδιο δεν προβλέπει το ποσοστό συμμετοχής των προφορικών και των γραπτών εξετάσεων στον τελικό βαθμό. Επίσης δεν διευκρινίζει αν θα χρησιμοποιηθεί η Τράπεζα που είχε δημιουργηθεί επί Υπουργίας Αρβανιτόπουλου ή θα δημιουργηθεί μια νέα Τράπεζα. Γενικά η προαγωγή των μαθητών από τάξη σε τάξη και η λήψη του απολυτηρίου του Γυμνασίου και του Λυκείου, θα γίνει μια πιο δύσκολη υπόθεση, με βάση τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που έχει ανακοινωθεί.

            Κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για κάποιες αλλαγές που η Υπουργός και η αρμόδια Υφυπουργός έχουν δηλώσει ότι θα εφαρμοστούν για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου τη φετινή σχολική χρονιά, αλλά δεν έχουν, ωστόσο, θεσμοθετηθεί ακόμα. Έχει λοιπόν δηλωθεί, πολλές φορές, από ότι θα θεσπιστεί το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο. Το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο είναι ένας βαθμός που θα προκύπτει από τα απολυτήρια και των τριών τάξεων του Λυκείου (πχ 20 % Α’ Λυκείου, 30 % Β’ Λυκείου, 50 % Γ’ Λυκείου), ο οποίος θα υπολογίζεται στην εισαγωγή στα ΑΕΙ (έχει δηλωθεί ότι θα αποτελεί το 10 % των μορίων εισαγωγής). Έχει μάλιστα πολλές φορές δηλωθεί δημόσια ότι πρόθεσή τους είναι να το εφαρμόσουν για τους μαθητές που θα φοιτήσουν τη φετινή χρονιά (2020 – 2021) στην Α’ Λυκείου. Φυσικά ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί ο βαθμός να προκύπτει κυρίως από τις γραπτές εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς, μετά από αδιάβλητες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του Λυκείου (πχ με Τράπεζα Θεμάτων). Σημειώνουμε επίσης τις δημόσιες δηλώσεις των Υπουργών για τη θέσπιση ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στα ΑΕΙ (πχ όσοι περάσουν πρέπει να έχουν γράψει σε όλα ή σε ορισμένα μαθήματα από 10 και πάνω), όπως για την μείωση του αριθμού των εισακτέων.

            Στη Β’ Λυκείου, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, οι μαθητές θα διδάσκονται κυρίως μαθήματα Γενικής Παιδείας (30 ώρες την εβδομάδα), αλλά καλούνται να επιλέξουν και μία από τις δύο ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού (κατευθύνσεις), στις οποίες διδάσκονται για 5 ώρες τα παρακάτω μαθήματα:

Μαθήματα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (3 ώρες την εβδομάδα)Λατινικά (2 ώρες την εβδομάδα)
Μαθήματα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Φυσική (2 ώρες την εβδομάδα)Μαθηματικά (3 ώρες την εβδομάδα)

            Δεν υπάρχει υποχρεωτική διασύνδεση των ομάδων προσανατολισμού (κατευθύνσεων) της Β’ Λυκείου με τις ομάδες προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου. Το περιεχόμενο των μαθημάτων προσανατολισμού της Β’ Λυκείου δεν είναι εξετάσιμο στις Πανελλήνιες εξετάσεις που γίνονται στο τέλος της Γ’ Λυκείου, για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, εκτός από το Άγνωστο κείμενο που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών σπουδών. Η διδασκαλία τους έχει σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές για τη δυσκολία που θα έχουν τα μαθήματα των αντίστοιχων ομάδων προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου. Η επιλογή των μαθημάτων προσανατολισμού στη Β’ Λυκείου πρέπει να γίνεται με κριτήριο το επιστημονικό πεδίο στο ανήκουν οι σχολές που ενδιαφέρουν τον κάθε μαθητή και άρα την ομάδα μαθημάτων προσανατολισμού, που θα επιλέξει στη Γ’ Λυκείου.

            Για να προαχθεί στην επόμενη τάξη ένας μαθητής της Β’ Λυκείου πρέπει να πετύχει να έχει σε όλα τα μαθήματα βαθμό που να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10. Στις προαγωγικές εξετάσεις της Β’ Λυκείου οι μαθητές θα εξεταστούν σε 7 μαθήματα.

            Στη Γ’ Λυκείου οι μαθητές κατανέμονται σε 4 ομάδες προσανατολισμού (κατευθύνσεις), αν και τυπικά φαίνονται να είναι τρεις. Κάθε μαθητής επιλέγει στη Γ’ Λυκείου μία ομάδα προσανατολισμού που τον οδηγεί στην εισαγωγή σε ένα επιστημονικό πεδίο, δηλαδή μια ομάδα σχολών (λίγο πιο κάτω φαίνονται οι ομάδες προσανατολισμού και τα επιστημονικά πεδία, στα οποία αντιστοιχούν). Το πρόγραμμα του σχολείου περιλαμβάνει 32 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα, από τις οποίες 18 ώρες θα αφιερώνονται στη διδασκαλία των 3 μαθημάτων προσανατολισμού (κατεύθυνσης), που οι μαθητές θα εξετάζονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ενώ οι υπόλοιπες ώρες θα καλύπτουν τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας. Απ’ τις ώρες που διατίθενται στα μαθήματα Γενικής Παιδείας οι 6 παραχωρούνται στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, που θα εξετάζεται στις Πανελλήνιες εξετάσεις, όποιο προσανατολισμό (κατεύθυνση) κι αν έχει επιλέξει ο μαθητής.

            Οι ομάδες προσανατολισμού (κατευθύνσεις) στη Γ’ Λυκείου είναι οι εξής τέσσερις (4):

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Όσοι μαθητές επιλέξουν την ομάδα αυτή θα διδαχθούν στη Γ΄ Λυκείου τα εξής τρία (3) μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά.Ιστορία.Λατινικά. Οι μαθητές που επιλέγουν την κατεύθυνση αυτή μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μόνο σε σχολές και τμήματα που ανήκουν στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Όσοι μαθητές επιλέξουν την ομάδα αυτή θα διδαχθούν στη Γ΄ Λυκείου τα εξής τρία (3) μαθήματα: Φυσική.Χημεία.Μαθηματικά. Οι μαθητές που επιλέγουν την κατεύθυνση αυτή μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μόνο σε σχολές και τμήματα που ανήκουν στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας
Όσοι μαθητές επιλέξουν την ομάδα αυτή θα διδαχθούν στη Γ΄ Λυκείου τα εξής τρία (3) μαθήματα: Φυσική.Χημεία.Βιολογία. Οι μαθητές που επιλέγουν την κατεύθυνση αυτή μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μόνο σε σχολές και τμήματα που ανήκουν στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής.
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Όσοι μαθητές επιλέξουν την ομάδα αυτή θα διδαχθούν στη Γ΄ Λυκείου τα εξής τρία (3) μαθήματα: Μαθηματικά.Πληροφορική.Οικονομία. Οι μαθητές που επιλέγουν την κατεύθυνση αυτή μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μόνο σε σχολές και τμήματα που ανήκουν στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής.

            Ο νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρισυμπτύσσει την ομάδα προσανατολισμού Θετικών σπουδών και την ομάδα προσανατολισμού σπουδών Υγείας σε μια ομάδα προσανατολισμού Θετικών σπουδών. Σ’ αυτήν οι μαθητές θα διδάσκονται 4 μαθήματα κατεύθυνσης: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Βιολογία. Όμως στην ουσία δεν υπάρχει μεταβολή, αφού στις Πανελλήνιες οι μαθητές μπορούν να εξεταστούν μόνο στα 3 από τα 4. Οπότε θα εξεταστούν οπωσδήποτε στη Φυσική και τη Χημεία και αν επιλέξουν να εξεταστούν και στα Μαθηματικά, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο 2ο επιστημονικό πεδίο, ενώ αν επιλέξουν να εξεταστούν στη Βιολογία, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στο 3ο επιστημονικό πεδίο.

            Τα ΑΕΙ που υπάρχουν στη χώρα μας κατανέμονται σε τέσσερα (4) επιστημονικά πεδία. Η κατανομή των τμημάτων στα πεδία θα ανακοινώνεται κάθε χρόνο μέχρι τα τέλη Μαΐου. Δίνουμε μια περιγραφή των σχολών και τμημάτων που περιέχονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο, όπως είναι σήμερα:

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Περιέχει τις σχολές Ξένων Γλωσσών και Διερμηνείας, τα τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών (ιστορίας, φιλολογίας, φιλοσοφίας), τα τμήματα των Νομικών Σχολών, Σχολές Ψυχολογίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πολιτικών επιστημών, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τα τμήματα Θεολογίας, τα τμήματα Μουσειολογίας, τα τμήματα των Παιδαγωγικών σπουδών Δημοτικής εκπαίδευσης, των σχολών Νηπιαγωγών, των Βρεφονηπιοκόμων, τις σχολές Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών σπουδών, το τμήμα Φωτογραφίας, Οπτικοακουστικών μέσων, Τεχνών Ήχου και Εικόνας, τα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας, τα τμήματα Ανατολικών, Σλαβικών, Βαλκανικών, Παρευξείνιων, Μεσογειακών και Τουρκικών σπουδών και τα ΤΕΦΑΑ. Περιλαμβάνονται οι Στρατιωτικές Σχολές της Στρατολογίας και της Ψυχολογίας, οι Αστυνομικές σχολές, οι σχολές Πυροσβεστών και Λιμενοφυλάκων. Στο πεδίο αυτό ανήκουν και οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.
2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
Περιέχει τις σχολές των Πολυτεχνείων (Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Ναυπηγών, Χημικών Μηχανικών, Τοπογράφων, Μεταλλειολόγων, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικών Περιβάλλοντος), τις σχολές των θετικών επιστημών (Φυσικό, Μαθηματικό, Χημικό, Βιολογικό, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Γεωλογικό, Γεωγραφίας), τις σχολές Βιολογικών Εφαρμογών, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, των Επιστημών Υλικών, των Επιστημών Υπολογιστών και των Μηχανικών Υπολογιστών, όλες τις σχολές Πληροφορικής και των Μηχανικών Πληροφορικής, το τμήμα Αεροδιαστημικής, τα τμήματα Στατιστικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικών, τα τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου (Φυτικής παραγωγής, Ζωικής παραγωγής, Βιοτεχνολογίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Τροφίμων και Διατροφής, Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Γεωργικής Μηχανικής, Βιοτεχνολογίας, Ιχθυολογίας, Αγροτεχνολογίας, Δασολογίας), τα τμήματα Οινολογίας, τα τμήματα Γραφιστικής, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, τα τμήματα των Παιδαγωγικών σπουδών Δημοτικής εκπαίδευσης, των σχολών Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τις σχολές Κινηματογραφικών, Θεατρικών, Μουσικών σπουδών και Εθνομουσικολογίας, το τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων, τα ΤΕΦΑΑ, τις σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικό, τις σχολές της Αστυνομίας, των Πυροσβεστών και του Λιμενικού, τον κύριο όγκο των Στρατιωτικών σχολών (Ευελπίδων, Ικάρων, Ναυτικών Δοκίμων και τις σχολές υπαξιωματικών των τριών όπλων). Στο πεδίο αυτό ανήκουν η ΑΣΠΑΙΤΕ και οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
Περιέχει τις Ιατρικές σχολές (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Διαιτολογία, Κτηνιατρική, Νοσηλευτική) και τις αντίστοιχες Στρατιωτικές Σχολές, τα τμήματα Βιολογίας, των Βιοϊατρικών επιστημών, της Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Βιοϊατρικών Επιστημών, Περιβάλλοντος, τα τμήματα Χημείας, τα τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (Φυτικής παραγωγής, Ζωικής παραγωγής, Βιοτεχνολογίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Τροφίμων και Διατροφής, Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Γεωργικής Μηχανικής, Βιοτεχνολογίας, Ιχθυολογίας, Υδροβιολογίας, Δασολογίας), τα τμήματα των Παιδαγωγικών σπουδών Δημοτικής εκπαίδευσης, των σχολών Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα τμήματα Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Μαιευτικής, Δημόσιας Υγείας, τα ΤΕΦΑΑ, το τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών, τα τμήματα Μουσικών Σπουδών, Εθνομουσικολογίας, Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων, Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, Θεάτρου και Κινηματογράφου.
4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
Περιέχει τα τμήματα των Οικονομικών σπουδών, Λογιστικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικών σπουδών, Ναυτιλιακών σπουδών, Τουριστικών σπουδών, Στατιστικής και Ασφαλιστικής, τα τμήματα της Δημόσιας Διοίκησης, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών, Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, τα τμήματα Περιφερειακής ανάπτυξης, Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού, Διαχείρισης Λιμένων, τις σχολές Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, Γεωγραφίας, Επιστημών Ξύλου, όλα τα τμήματα Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Επιστήμης των Υπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων, τα τμήματα των Παιδαγωγικών σπουδών Δημοτικής εκπαίδευσης, των σχολών Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, τις σχολές Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Κινηματογραφικών, Θεατρικών, Μουσικών σπουδών, Εθνομουσικολογίας, το τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών μέσων, τα τμήματα Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, τα ΤΕΦΑΑ, τις σχολές της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού, τις σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού τις αντίστοιχες Οικονομικές Στρατιωτικές Σχολές καθώς και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

            Η εισαγωγή στα ΑΕΙ, με το υπάρχον σύστημα, εξαρτάται μόνο με το βαθμό που επιτυγχάνουν οι μαθητές στα μαθήματα που εξετάζονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Οι διακηρύξεις για υπολογισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτήριου περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα εφαρμοστούν. Επίσης δεν προβλέπεται, τουλάχιστον για φέτος, βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ, όπως έχει δηλωθεί ότι θα εφαρμοστεί.

            Κάθε μαθητής δικαιούται να διεκδικήσει την εισαγωγή σε σχολές που ανήκουν σε ένα και μόνο επιστημονικό πεδίο, που καθορίζεται από την ομάδα προσανατολισμού (κατεύθυνση) που επέλεξε στη Γ’ Λυκείου και τα μαθήματα που επέλεξε να εξεταστεί. Οι Πανελλήνιες εξετάσεις διενεργούνται μετά τη λήψη του απολυτηρίου. Σ’ αυτές οι μαθητές εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα: στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και στα τρία (3) μαθήματα της κατεύθυνσης που επέλεξαν στη Γ’ Λυκείου. Για τον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής στα ΑΕΙ θα υπάρχουν μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, δηλαδή μαθήματα που θα υπολογίζονται δύο φορές. Τα μαθήματα αυτά θα είναι τα Αρχαία και η Ιστορία για τους μαθητές της ΟΠ των Ανθρωπιστικών σπουδών, τα Μαθηματικά και η Φυσική για την ΟΠ των Θετικών σπουδών, η Βιολογία και η Χημεία για την ΟΠ σπουδών Υγείας και τα Μαθηματικά και η Οικονομία για την ΟΠ των σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Ο βαθμός του πρώτου μαθήματος βαρύτητας πολλαπλασιάζεται με 1,3 και του δεύτερου με 0,7. Αφού γνωστοποιηθεί η βαθμολογία τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους και να δηλώσουν έτσι το σύνολο των προτιμήσεών τους, όσον αφορά τις σχολές που θέλουν να εισαχθούν, ιεραρχικά. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των σχολών και τμημάτων που μπορούν να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους.

            ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ

            Ο νόμος του ψηφίστηκε το καλοκαίρι δεν ορίζει επακριβώς τον αλγόριθμο υπολογισμού των μορίων. Τα μόρια θα προκύπτουν από το μέσο όρο έξη βαθμών που θα είναι οι βαθμοί του μαθητή στα τέσσερα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι μαθητές στις Πανελλήνιες εξετάσεις και τους βαθμούς των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας πολλαπλασιασμένους με τους συντελεστές που αναφέραμε πριν. Αυτός ο μέσος όρος θα πολλαπλασιάζεται επί 1000.