Ο χώρος του φροντιστηρίου είναι ένας ζωντανός χώρος και έξω από τα στενά όριας μίας αίθουσας διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε μία βιβλιοθήκη, έναν χώρο ζωντανό, πολύχρωμο, όπου βασικοί στόχοι της είναι οι μαθητές/τριες να:

  1. μαθαίνουν να ερευνούν, να μελετούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους.
  2. σέβονται το χώρο στον οποίο βρίσκονται
  3. αλληλεπιδρούν με συμμαθητές/τριες τους, ώστε να διευρύνουν την ομαδικότητά τους
  4. μελετούν στο χώρο του φροντιστηρίου και να αξιοποιεί ποιοτικά τον ελεύθερο τους χρόνο.
  5. αποκτήσουν ολιστική προσέγγιση της γνώσης και να αναπτύξουν κριτική σκέψη.
  6. αξιοποιούν το εκπαιδευτικό προσωπικό για επίλυση αποριών on-the-fly.