Αναγνωστήριο – Βιβλιοθήκη

Πέντε Αναγνωστήρια

Στο χώρο μας λειτουργούν πέντε χώροι ειδικά διαμορφωμένοι, ως αναγνωστήρια.  Μια σημαντική μερίδα μαθητών μας δηλώνει πως συγκεντρώνεται πιο εύκολα, όταν διαβάζει στο αναγνωστήριο.

Δύο Βιβλιοθήκες

Επίσης υπάρχουν δύο βιβλιοθήκες, εκ των οποίων η μία βρίσκεται στο φιλολογικό παράρτημα του φροντιστηρίου, απολύτως ενημερωμένες και επαρκώς εξοπλισμένες

Λειτουργία και Στόχοι

Μεγάλο αριθμός μαθητών μας έρχεται και μελετά στο φροντιστήριο. Προτρέπουμε τους μαθητές μας να αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή, διότι μπορούν να λαμβάνουν άμεσα βοήθεια από τους καθηγητές τους, στοχεύοντας να μην παραιτηθούν σε ενδοχόμενες δυσκολίες στο έργο που εκτελούν.